Servatus - Vermogensmanagement

 

"Wij houden koers bij elk marktsegment"

Vermogensbeheer

Uw vermogen op rendabele wijze in beheer

Het belangrijkste bij Vermogensbeheer is dat het u gemoedsrust, gemak en rendement oplevert. Wij beheren uw vermogen op een transparante, onafhankelijke en kostenbewuste wijze.

Of uw doelstelling nu inkomensaanvulling, het opbouwen van pensioen of vermogensgroei is, wij komen samen met u tot de meest optimale oplossing. Op basis van de uitkomsten van de vermogensplanning, uw risico-bereidheid en onze kennis en ervaring bepalen we gezamenlijk het ideale risicoprofiel voor uw vermogen. Daarnaast zorgen wij voor een directe communicatie en heldere rapportage, in de frequentie die u wenst. We houden de lijnen continu kort en u spreekt altijd met de man die ook daadwerkelijk voor u “aan de knoppen” zit.

Doelstellingen realiseren met kostenbewust beleggen

Door onze onafhankelijke positie zijn we in staat om puur in het belang van de belegger te acteren op de wereldwijde beleggingsmarkten. Omdat 80% van de actieve vermogensbeheerders er niet in slaagt om structureel de benchmark te verslaan is ons beleggingsbeleid voornamelijk gericht op het beleggen in indextrackers. Door onze volstrekte transparante manier van beleggen voorkomen we dat onze relaties negatief verrast worden.

Indextrackers hebben als kenmerk dat ze nauwgezet een index volgen. De belangrijkste voordelen van indextrackers zijn de uitstekende (wereldwijde) spreidingsmogelijkheden, de goede verhandelbaarheid en tegen minimale kosten.

Omdat uw beleggingen passen binnen uw strategische vermogensplan, bent u niet afhankelijk van de korte termijn. En door onze rol als uw vermogensbeheerder bent u niet afhankelijk van de grillen van de dag en de emoties op de beurzen.

Zo werkt Servatus Vermogensbeheer

Wij gaan in principe een relatie aan als er een vrij te beleggen vermogen is vanaf € 1 miljoen.

De beleggingen houden we aan bij onze depotbank Saxo Bank. Wij hebben voor Saxo Bank gekozen vanwege de lage (transactie)kosten en de zeer professionele ondersteuning die zij op meerdere fronten biedt aan ons als onafhankelijke vermogensbeheerder.

Uw beleggingen worden op een afzonderlijk depot op uw eigen naam gesteld bij Saxo Bank. Na het opstellen van een overeenkomst tussen u, Saxo Bank en Servatus, mogen wij namens u handelen op het beleggingsdepot. Het overboeken van liquiditeiten kan voor uw veiligheid slechts naar de unieke tegenrekening die op uw eigen naam staat.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Voor meer informatie neemt u contact op met