Servatus - Vermogensmanagement

 

“Wij kennen uw gezin dóór en dóór"

Vermogensregie

Wij zijn uw persoonlijke adviseur

Met Vermogensregie hebben wij als doel om u alle zorgen over uw vermogen uit handen te nemen. Zo voeren we alle concrete acties uit die voortvloeien uit het voor u opgestelde vermogensplan. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden bij het opstellen van een nieuw testament, het opzetten van een schenkingsplan, het optimaliseren van uw verzekeringsportefeuille en het begeleiden bij de uitvoering van de fiscale adviezen.

Jaarlijks maken we een update van de vermogensplanning om te toetsen of de vastgestelde doelstellingen niet in gevaar komen en alles nog volgens plan verloopt.

We nemen de regierol op ons, 365 dagen per jaar

Bij het begeleiden van uw vermogen treden wij op als regisseur. Zo werken wij nauw samen met een netwerk van betrouwbare vakspecialisten zoals fiscalisten, accountants, assurantietussenpersonen en notarissen. Het hele jaar door monitoren wij uw vermogenssituatie.

Gebeurt er iets in de markt, in uw leven of in de wereld dat de aandacht voor uw vermogen vereist, dan grijpen we in. Servatus Vermogensmanagement is de kritische gids die u begeleidt bij het behalen van uw lange termijn doelstellingen. Het hele jaar door. Jaar na jaar.

Executele

Als onderdeel van Vermogensregie kan Servatus na uw overlijden uw executeur zijn. Dit kan mogelijk een belangentegenstelling betekenen, doordat Servatus dan enerzijds uw executeur is en anderzijds uw vermogensbeheerder is. Om te voorkomen dat hierdoor onduidelijkheden ontstaan over het na uw overlijden te voeren (beleggings)beleid maken we vooraf met u afspraken hierover. Deze afspraken noemen we het executele mandaat.

Voor meer informatie neemt u contact op met

Kees Klijsen

+31 (0)6 421 302 60

Luc Reiff

+31 (0)6 831 738 22

Joep van Spreeuwel

+31 (0)6 447 500 04